Til forside
 

Indhold

Baggrund
Materialets opbygning
Målgruppen
Samarbejdsparter

BEGREBER OG METODER

Bevaringsværdier

Arbejdsmodel
Sammenfattende betragtning

 
Byggeskik

Landhuset
Jeg en gård mig bygge vil
Traditionel byggeskik
Moderne byggeskik
Brud på byggeskikken

 
Aflæsning af en historisk bygning

Fremgangsmåden
Lægmands og fagmands tålegrænser

 
Konemadevej, Askø - et eksempel

Bygningsændringer
Byggeskik og tålegrænse
Arkitektur og tålegrænse
Fredningsværdig eller bevaringsværdig
Bevaringstiltag

 
Autenticitet

Tiden
Motivet
Patina
Den materielle substans
Processen

 
Restaurering

Materiale og form
Arkitekten

 
Bevaring

Betragtning over bevaring af byggeskik
Betragtning over valget mellem byggeskik og arkitekturBYGNINGSFREDNING

Bygningsfredningsloven

Hovedlinier

 
Bygningsfredningsarbejdet

Temagennemgang
Fredning af fynske gårde
Velbevaret som kriterium
Begrundelse for fredning og retningslinier for administrationen
Betragtning over "levende bygninger"

 
Forvaltningen af de fredede bygninger

Betragtning over "hensigtsmæssig funktion"
Betragtning over "tidssvarende og økonomisk rentabel"
Betragtning over "hensyntagen til bygningens særlige karakter"

 
Tålegrænsen - et nyt administrativt begreb

Betragtning over "brugsmæssig tålegrænse"
Betragtning over "tålegrænsen som forhandlingsresultat"

 
Tålegrænsen - et eksempel

Situation 1: Ombygning af den nyere staldbygning til bolig
Situation 2: Nedtagning af staldbygningen og forlængelse af sydlængen
Situation 3: Indretning af lejligheder i syd-og vestlængen
Kommentar til situation 3

 
Brug

Fortsat brug
Genbrug
Betragtning over "genfredning"

 
Fra værdi til strategi

Betragtning over bevaringens ambitionsniveau
Betragtning over en bevaringsstrategi


BYGGESAGER - UNDERSØGELSENS 1.DEL

Undersøgelsens baggrund

Forløb
Fremgangsmåden
Redaktion af eksemplerne

 
Eksempler på ændret anvendelse - introduktion

Gåsemandens Gård
Hviidsminde
Thorupsgård

 
Tålegrænser ved ændret anvendelse - sammenfatning
 
Eksempler på fortsat jordbrugsmæssig drift - introduktion

Hennegård
Østergård
Gammel Ryomgård
Kærbygård
Nybro

 
Resumé af eksempler på fortsat jordbrugsmæssig drift


HANDLINGSPLANER - UNDERSØGELSENS 2.DEL

Undersøgelsens baggrund

Handlingsplanbegrebet
Betragtning over handlingsplanbegrebet

 
Undersøgelsen

Undersøgelsesprogrammet

 
Eksempler på handlingsplaner

Handlingsplanernes indhold
Sammenfatning af de tre eksempler
Betragtning over handlingsplanens anvendelighed

Snedinge avlsgård, rapport, pdf-fil
Villumgård, rapport, pdf-fil
Bidstrup, rapport, pdf-filRESUME  

 

 

Udskriv hele afsnittet om indhold i en printervenlig udgave.