Til forside
 

Redaktion af eksemplerne

Som nævnt kunne der allerede i undersøgelsens programfase skelnes mellem to grupper af eksempler: gårde, hvor driftsbygningerne fortsat indgik i den jordbrugsmæssige drift, og gårde, hvor driftsbygningerne havde fået anden anvendelse. Denne gruppering af eksemplerne viste sig brugbar i forbindelse med diskussionen af tålegrænsen for bygningsmæssige ændringer set i forhold til de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, som ønskes opretholdt ved fredningen. Medens bygningsændringer til fortsat jordbrugsmæssig drift alt overvejende har kunnet gennemføres, uden fredningsværdierne er blevet antastet, er værdierne blevet sat under pres, når driftsbygningerne er overgået til anden anvendelse.