Til forside
 

Situation 2: Nedtagning af staldbygningen og forlængelse af sydlængen

Ved nedtagningen af staldbygningen fratages ejendommen de sidste årtiers landbrugshistorie.

I det tomrum, som fremkommer ved fjernelsen af staldbygningen, indføjes en ny bygning i forlængelse af sydlængen. Forlængelsen gengiver sydlængen dens oprindelige proportioner og udstrækning. Forlængelsen vil skille sig ud som en ny bygning ved at være opført i grundmur og have nye vinduer og døre.

Ved tabet af staldbygningen indsnævres gårdens historiske spændvidde, ligesom den ny bygning, som et fremmedelement, svækker gårdens kulturhistoriske værdi. I arkitektonisk henseende bidrager genskabelsen af sydlængen til at fastholde det lukkede gårdsrum. Samtidig opnås en visuel harmonisering af gårdens bygninger.

Set ude fra landskabet og inde fra gårdspladsen har gården bevaret sin helhedskarakter af landbrugsejendom.Fig 3: Oversigtstegning af gårdanlægget med tilbygning til ladenFig 4: Længe 3, tilbygningens facade mod gården (EEH)Fig 5: Længe 3, tilbygningens facade mod landskabet (EEH)