Til forside
 

Sammenfattende betragtning

En værdisætning er grundlæggende udtryk for et valg. Forskellige synsmåder fører frem til bevarings- og fredningsværdierne. Det er vigtigt at holde de "almene" psykologiske begreber adskilt fra de fagligt paradigmebestemte. Den sammenblanding, som ofte sker, skaber uklarhed hos både læg- og fagmand. På samme måde er det vigtigt, at skelne mellem værdier, som alt andet lige er faktuelle, og potentiale og ressource, som repræsenterer muligheder.

Et "apropos" af arkitekt Ole Mouritsen 2002