Til forside
 

Fredningsværdig eller bevaringsværdig

Gården på Konemadevej er en almindelig landbrugsejendom. På et tidspunkt bortforpagtes jorden, som senere frasælges. Gårdens bygninger går gradvist ud af brug og bliver til sidst afhændet. I det omfang de er anvendelige til fritidsformål, får de ny funktion, men står i øvrigt ubrugte hen. Man kan sige, at ejendommen er repræsentativ for denne udvikling.

Gården vil næppe blive vurderet som fredningsværdig - hverken af fagmand eller lægmand. Implicit forudsætter en fredning, at emnet er noget særligt. Det særlige skulle i så fald være gårdens repræsentativitet: en gård, der bygningsmæssigt illustrerer en hundrede og halvtreds år lang udvikling i et ø-landbrug, og som efterfølgende - nu i tyve år - har fungeret som fritidsbolig.

Når gården afvises som fredningsemne, vil det primært være på baggrund af gårdens nuværende anvendelse og de bygningsændringer, som er gennemført i nyere tid. Argumentationen relaterer sig til "præget af nutid".

Spørgsmålet må derfor stilles, om gården i den skikkelse, den havde i 1980 umiddelbart efter landbrugsdriftens endelige ophør, var fredningsværdig. Bygningerne fremtrådte da i det ydre som beskrevet ovenfor. Stuehusets ældre ruminddeling var bevaret med værksted og bryggers med vandpumpe. Lokummet var i laden. Også svinehusets indre stod intakt. Kreaturstalden var dog ribbet for inventar. Men i det store og hele var gården på daværende tidspunkt autentisk i den forstand, at den var ”a jour” i forhold til sin oprindelige funktion.

Men også i dette tilfælde ville gården være blevet afvist som fredningsemne. For det første er der mange gårde tilbage af denne type, og - sin repræsentativitet til trods - er den ikke sjælden nok. For det andet indeholder gården ikke særligt interessante bygningshistoriske elementer, og den har heller ikke fremtrædende arkitektoniske kvaliteter.

Derimod er der næppe tvivl om, at gården – som den stod i 1980, og som den fremtræder i dag – vil blive bedømt bevaringsværdig efter vurderingskriterierne i kommuneatlas.