Til forside
 

Betragtning over "tålegrænsen som forhandlingsresultat"

Ved administrationen af de fredede bygninger er det fredningsmyndighedens problem, at diskussionen om den fredede bygnings fremtid føres med udgangspunkt i ejerens brugsmæssige forventninger. Sjældent indeholder ejerens program og byggeprojekt dybtfølte forestillinger om bevaring af bygningens fredningsværdier. Det betyder, at fredningsmyndigheden skal argumentere med samme styrke for værdiernes opretholdelse, som ejeren fremfører sine brugsmæssige ønsker.

I bedste fald finder der en afvejning sted mellem ejerens og fredningsmyndighedens interesser. Og ofte bliver projekter da også udviklet gennem et samarbejde mellem bygherren, dennes rådgiver og fredningsmyndigheden, hvorved et fra starten "ikke-tåleligt" projekt kan bringes på den rigtige side af tålegrænsen.

Det vil i praksis sige, at tålegrænsen ender med at være et forhandlingsresultat. Der er således ikke længere tale om en fredningsfaglig tålegrænse, men en politisk tålegrænse, som afspejler styrkeforholdet mellem ejer og fredningsmyndighed.