Til forside
 

Situation 3: Indretning af lejligheder i syd- og vestlængen

Ved indretningen af lejligheder i syd- og vestlængen vil bygningernes værdi, som vidnesbyrd om landbrugets historie, gå tabt.

Ombygningen medfører, at der i det indre fjernes levn efter den tidligere brug foruden en række bygningshistoriske detaljer. Bygningernes hovedform bevares, men nye vinduer og døråbninger ændrer væsentligt på bygningernes udseende.

Bygningernes kulturhistoriske og arkitektoniske fredningsværdi reduceres således i betragteligt omfang. Samtidig indsniger der sig en usikkerhed i aflæsningen af hele gården - er den en tidligere landbrugsejendom? Det må konkluderes, at tålegrænsen er overskredet.


Fig 6: Oversigtstegning af gårdanlæggetFig 7: Gården i landskabet 1992

 

Fig 8: Gården i landskabet 1997

 

Fig 9: Indkørslen gennem længe 4, 1992

 

Fig 10: Indkørslen efter nyindretning af længe 4, 1997

 

Fig 11: Længe 4 med luge 1992

 

Fig 12: Længe 4 med nye vinduer 1997

 

Fig 13: Gårdspladsen afgrænset af længe 4 og 5, 1992

 

Fig 14: Gårdspladsen, længe 4 og 5 med nye vinduer og døre 1997

 

Fig 15: Længe 4, interiør i den tidligere stald 1992

 

Fig 16: Længe 4 indrettet som bolig 1997

 

Fig 17: Længe 5, tidligere stald og udhus 1992

 

Fig 18: Længe 5, stadig uændret 1997

 

Fig 19: Stuehusets gårdside 1992

 

Fig 20: Stuehusets gårdside efter istandsættelse 1997