Til forside
 

Forvaltningen af de fredede bygninger

At en bygning er fredet betyder, at den skal holdes i forsvarlig stand (bfl.§ 9), og at den ikke må ændres eller ombygges i det ydre og indre uden tilladelse (bfl.§ 10). Med forsvarlig stand menes, at bygningen først og fremmest skal være "tæt på tag og fag". Men det er ikke tilstrækkeligt, at klimaskærmen kan modstå vejr og vind. Hele bygningen skal holdes i en stand som sikrer de enkelte bygningsdele mod unødigt forfald.

Alle bygningsarbejder på en fredet bygning kræver tilladelse, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse. Det kan være: udskiftning af bygningsdele, ændring af konstruktioner, flytning af skillevægge og af døre og vinduer, ændring af overflader og farver, nedtagning af mur og nagelfast inventar m.v. Fredningsmyndigheden kan knytte vilkår til en tilladelse og kan også gøre denne afhængig af, at der gennemføres foranstaltninger, som ikke er omfattet af ansøgningen om tilladelse.

Til almindelig vedligeholdelse - der altså ikke kræver tilladelse - regnes de løbende arbejder, der er nødvendige for bygningens opretholdelse, men som ikke ændrer bygningens fremtoning.