Til forside
 

Restaurering

For at en bygning kan bestå, skal dens ydre og indre løbende vedligeholdes. Men der vil komme et tidspunkt, hvor selv den mest omsorgsfulde pleje ikke længere er tilstrækkelig. Der må gøres en særlig indsats.

En restaurering indebærer mere vidtgående aktiviteter end almindelig vedligeholdelse og små reparationer. Under en restaurering sker der altid en vis fornyelse af gammelt materiale, og der suppleres med nyt, de steder, hvor der mangler noget. Samtidig kan der ske en ajourføring af bygningens indretning, spændende fra fornyelse af installationer og til, at bygningen får en helt ny funktion.

I forbindelse med en restaurering er der dem, der vil føre bygningen tilbage - genskabe den i dens oprindelige skikkelse - medens andre ønsker at opretholde bygningen med senere ændringer og tilføjelser. Atter andre vil sætte deres egen tids præg på bygningen - føje nyt til gammelt - enten tvunget af omstændighederne eller af lyst til at demonstrere egen eller tidens formåen.

Ved at føje nyt til gammelt kan en bygning bringes til at opfylde nutidige brugskrav. Set i forhold til bevaringsønsket bliver det afgørende, hvordan tilføjelserne spiller sammen med bygningens oprindelige koncept.