Til forside
 

Undersøgelsens baggrund

Rammerne for forvaltning af de fredede bygninger er fastlagt i lovgivningen, og over en firs år lang periode er der udviklet en forvaltningspraksis ved behandlingen af byggesager.

En byggesag er affødt af ejerens ønsker til bygningens brug og indretning, og det er ejeren, der afholder udgifterne ved byggearbejdets gennemførelse. I forbindelse med behandlingen af byggesager stilles fredningsmyndigheden ofte overfor at skulle træffe valg, der kan få vidtrækkende konsekvenser for fredningsværdiernes opretholdelse. Ombygnings- og restaureringsarbejder bliver i mange tilfælde resultat af et kompromis mellem ejerens forventninger og fredningsmyndighedens krav.

Undersøgelsen går ud på at evaluere praksis på baggrund af byggesager ved en række udvalgte gårde, hvor der er gennemført større ombygningsarbejder på de fredede bygninger i forbindelse med deres tilpasning til en ændret driftsform, anden erhvervsmæssig anvendelse eller beboelse.