Til forside
 

Temagennemgang

I 1996 fik fredningsmyndigheden af Odense Bys Museer udarbejdet en videnstatus om landbrugets bygninger i perioden 1850-1940. Rapporten omhandler landbrugsejendomme, som i dette tidsrum havde en størrelse mellem ¼ og 12 tdr. hartkorn.

På dette første grundlag har fredningsmyndigheden indledt en landsdækkende temagennemgang med henblik på at finde fredningsværdige gårde og husmandssteder fra perioden. Til at hjælpe sig hermed rettede fredningsmyndigheden i 1999 henvendelse til museer og kulturmiljøråd samt til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Heraf fremgår:

"For at en landbrugsbygning kan anses for fredningsværdig skal anlægget som udgangspunkt omfatte både beboelses- og avlsbygning (er), vinduer og døre skal være originale, tagfladerne skal være uden nye, store kviste, og facaderne må ikke være malet med plastmaling. Tagbeklædningen kan være udskiftet, men den oprindelige tagkonstruktion skal være bevaret. Indvendig skal som udgangspunkt den oprindelige ruminddeling og de oprindelige døre være bibeholdt.

Der lægges således både vægt på, at helheden i anlægget er bevaret, at bygningerne i det ydre er stort set uændret (ingen termovinduer eller nye ovenlysvinduer), og at bygningerne også i det indre er velbevarede. Derimod kan de enkelte bygninger være opført på forskellige tidspunkter, men hver bygning skal i princippet være fredningsværdig".

Parallelt med henvendelsen til museerne og Landsforeningen udarbejdede fredningsmyndigheden en generel introduktion til emnet. Den omfattede en oversigt over politiske og økonomiske forhold, landbrugsfaglige forhold og byggeskik i perioden 1850-1940. Og på baggrund af det indkomne materiale blev der udarbejdet en særskilt introduktion: "Byggeskik for gårde og husmandssteder fra 1850-1940 på Fyn".