Til forside
 

Bevaring

At bevare en bygning er en fremtidsrettet handling. Bevaringsarbejdet ved den enkelte bygning vil dels følge nogle generelle principper dels blive tilpasset den enkelte bygnings egenart.

For den fredede bygning, som skal bevares på grund af dens kulturhistoriske og arkitektoniske værdi, gælder to forhold. For det første skal bygningen garanteres en lang - i princippet uendelig - livslængde. For det andet skal det sikres, at de værdier, bygningen repræsenterer, ikke går tabt. Kravet om livslængde er koblet til bygningens tekniske egenskaber. Bygningen må løbende kunne vedligeholdes, ligesom reparation og fornyelse af materialer og konstruktioner skal være mulig et uendeligt antal gange.

De generelle principper i bevaringsarbejdet ved ældre bygninger er i hovedtræk, at en bygning skal bevares ud fra sine egne forudsætninger. Det vil sige, at bygningens særlige karakter skal opretholdes. Indgreb i bygningen skal begrænses mest muligt. Nødvendige indgreb må udføres nænsomt. Skader skal forebygges. Der bør kun anvendes traditionelle materialer og gennemprøvet byggeteknik. Materialer skal repareres frem for udskiftes. Og endelig bør bygningsarbejderne udføres med god håndværksmæssig kvalitet.

Raadvad - Nordisk center til bevarelse af Håndværk - har opstillet et etisk kodex for restaurering og præsenteret begrebet nænsom istandsættelse.