Til forside
 

Forløb

Det viste sig vanskeligere end først antaget at finde emner, hvor bygningsarbejderne har haft et omfang og en karakter, som gjorde gårdene egnede i denne undersøgelse. Det skyldes først og fremmest det forholdsvis beskedne antal fredede driftsbygninger og fredede gårde i det hele taget. Dernæst har byggesagerne på driftsbygningerne fortrinsvis drejet sig om istandsættelse, herunder tækning af tage, hvortil ejerne har kunnet ansøge om økonomisk støtte. Endelig er flere gårde overtaget af ejere uden tilknytning til jordbrugserhvervet, hvorved driftsbygningerne er gået ud af brug og følgelig ikke har givet ejerne anledning til at iværksætte større ombygningsarbejder.

Ved gennemgang af fredningsmyndighedens arkiv blev der fundet omkring 40 ejendomme med relevante byggesager. Heraf er følgende otte prioriteret ud fra emnerne: fortsat jordbrugsmæssig drift og ændret anvendelse.

Fortsat jordbrugsmæssig drift:
1. "Hennegård" - opførelse af ny stald og udskiftning af bærende konstruktioner i lade
2. "Østergård" - ombygning af stald og genopretning saf gårdanlægget
3. "Gammel Ryomgård" - indretning af korntørringsanlæg i agerumslade
4. "Kærbygård" - ombygning af svinestald
5. "Nybro" - nedtagning af tilbygning og opførelse af nyt maskinhus

Ændret anvendelse:
6. "Gåsemandens gård" - istandsættelse, rehabilitering til museumsformål
7. "Hviidsminde" - ombygning til anden erhvervsmæssigvirksomhed
8. "Thorupsgård" - ombygning til ferieboliger

Alle undersøgelsens oplysninger stammer fra fredningsmyndighedens byggesagsarkiv.