Til forside
 

Fredning af fynske gårde

Gennemgangen resulterede i ti fredningsforslag, som blev forelagt Det Særlige Bygningssyn. Heraf indstillede Bygningssynet seks gårde til fredning. Der blev ikke fundet fredningsforslag blandt husmandsstederne


Eksempel: Begrundelse for fredning

"Det særlige Bygningssyn finder, "Enggården", Slagenvej 7 bestående af fritliggende stuehus, de tre sammenbyggede avlslænger (1893-1895, Kristian Lohmann Rasmussen), gårdspladsen med lindetræet og pikstensbelægningen i portgennemkørslen langs avlsbygningerne samt lindealléen har især de kulturhistoriske, herunder de arkitekturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning.

Gården og især de tre sammenbyggede avlslænger står forholdsvis autentiske fra opførelsen, dog er der til laden føjet en halvtagsbygning, som fortæller om indpasning af en hesteomgang i bygningen. Bygningssynet finder, at gården er et helstøbt eksempel på et mindre fynsk landbrug fra andelstiden og lægger vægt på, at avlslængernes oprindelige vinduer og udvendige døre og porte opretholdes og istandsættes, og at den tidligere hesteomgang i laden opretholdes.

Bygningssynet finder også, at stuehuset er rimeligt velbevaret og har lagt vægt på, at bygningens hovedopdeling samt døre og vinduer er bevaret. Med hensyn til stuehuset skal Bygningssynet i øvrigt henstille, at det nuværende vindfang på længere sigt erstattes af et vindfang i træ, svarende til det tidligere. Ligesom det vil være ønskeligt, at den overdækkede veranda over havedøren bliver genskabt."


Eksempel: Afvisning af fredning

"Det Særlige Bygningssyn finder ikke, at Askebyvej 44 har de kulturhistoriske eller de arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning.

Bygningssynet finder, at de gennem årene foretagne ind- og udvendige ændringer af avlslængerne har et sådant omfang og karakter, at de tilsammen har ændret anlægget samlede bevaringsværdige helhed på en uheldig måde. Bygningssynet tænker her bl.a. på ændringen af ladens tømmerkonstruktion til stålbuer, udskiftningen af staldens støbejernsvinduer med helrudede trævinduer og ikke mindst på gennemførelsen af rørforbindelsen mellem stalden og fyrrummet i det tidligere maskinhus."