Til forside
 

Undersøgelsen

Det har været undersøgelsens sigte at analysere mulighederne for genanvendelse af fredede driftsbygninger belyst ved tre gårdtyper:

- den sluttede firelængede gård opført i bindingsværkskonstruktion med ensartede bygningsvolumener
- gården med fritliggende stuehus og produktionsbygninger med uensartede bygningsvolumener opført i grundmur
- en større gård med mange funktionsspecifikke bygninger, opført over en lang periode

Der blev udvalgt tre gårde med fredede bygninger, som i store træk passer ind i dette skema. Det viste sig imidlertid, at eksemplerne nok er for særegne til, at de kan betragtes som typer. På den anden side er eksemplerne repræsentative i den forstand, at de belyser nogle generelle brugsmæssige vanskeligheder, som kun kan overvindes ved bygningsmæssige indgreb.

Undersøgelsen er foretaget på baggrund af en analysemodel, der skulle sikre en systematisk afsøgning af mulige anvendelsesformål. Analysemodellen er indarbejdet i programmet for undersøgelsen. Undersøgelsesprogrammet er opbygget som en skabelon for, hvad en handlingsplan bør indeholde.

Undersøgelsen er udført af tre konsulentfirmaer, som har stået for udarbejdelsen af hver sin handlingsplan. Ud fra et ønske om at få belyst undersøgelsesprogrammets anvendelig har konsulenterne fået frie hænder med hensyn til, hvordan de i øvrigt ville gribe opgaven an.