Til forside
 

Brug

Bygninger opføres med et bestemt formål for øje - til en bestemt brug. Bygningens "berettigelse" er dens anvendelighed. Ældre driftsbygninger er i årenes løb blevet ændret for at imødekomme ny krav og behov.

Der kan skelnes mellem passiv og aktiv brug af en bygning.

Når den fredede driftsbygning står tom, "fejet og pyntet", er den en "herlighed" for ejeren og for forbipasserende. Ejer et museum bygningen, vil den som regel være tilgængelig for publikum. Både den private ejer og de besøgende bruger bygningen, men brugen er passiv, da bygningen både i det indre og ydre bevares i den skikkelse, den nu engang har.

Den aktive brug af bygningen kan bestå i fortsat brug til den funktion, bygningen i sin tid blev opført, eller genbrug, hvis bygningen har fået en helt anden funktion.