Til forside
 

Aflæsning af en historisk bygning

En bygnings kommunikation knytter sig primært til bygningens ydre fremtræden. Det vil sige, hvordan bygningen umiddelbart aflæses. Ser en driftsbygning gammel ud, er den gammel, også selvom der står stålspær bag facaden, og det gamle stuehus kan indvendigt i teknisk henseende være en helt moderne bolig.

Ved aflæsningen af den historiske bygning vil lægmand og fagmand ofte anvende samme fremgangsmåde. Først fravælges de bygningselementer, som ikke kan være gamle. Derefter rettes blikket mod de elementer, der være gamle.

Forskelligheder i de tos måde at aflæse på vil være afledt af referencerammen: billedet af "den gamle bondegård". Aflæsningen tager således afsæt i en bestemmelse af bygningens oprindelige funktion for derefter at fokusere på omfanget af bygningsmæssige ændringer - begge dele set i forhold til referencerammen.