Til forside
 

Landhuset

Bogen ”Landhuset” fra 1975 har to undertitler: ”Byggeskik og egnspræg” og ”Gode raad om vedligeholdelse og istandsættelse”. Der gives ikke nogen definition af begrebet byggeskik, men på baggrund af en række beskrivelser fremstår byggeskikken som en række hyppigt forekommende fællestræk ved bygningerne i et geografisk område.

Da bogen primært er ”en vejledning i istandsættelse og vedligeholdelse af gamle huse og gaarde på landet” bruges begrebet synonymt med ældre byggeskik. De gode råd om vedligeholdelse tager da også udgangspunkt i de traditionelle måder at gøre tingene på. Dette får begreberne ældre byggeskik og traditionel vedligeholdelse til at flyde sammen, hvorved ældre og traditionel byggeskik bliver synonyme.

I beskrivelserne af byggeskikken i forskellige egne af landet gøres der både rede for bygningernes hovedform, planindretning og bygningsmæssige detaljer, materialer m.v. og for bygningernes indbyrdes sammenhæng og forholdet til de nære omgivelser. I begrebet indgår således en række niveauer, det er nødvendigt at forhold sig til, hvis man vil fastholde eller videreføre byggeskikken: gård-, bygnings- og bygningsdels-niveau.