Til forside
 

Kommentar til situation 3:

I fredningsmyndighedens sagsbehandling af forslaget til indretning af lejligheder påpeges det blandt andet, at antallet af gennembrydninger af facaderne bør reduceres til et minimum. Desuden bør de fordeles på en sådan måde, at der bliver færre i facaderne mod omgivelserne, hvorimod der kan accepteres flere i facaderne mod gårdspladsen. Denne prioritering af gårdens ydre fremtræden må sammenholdes med, at den primære aflæsning af gården altid vil være af det ydre.

Gårdens bygninger har deres "begrundelse" i omgivelserne. Bygningerne er kernen i det produktionsapparat, som landbrugsejendommen oprindelig udgjorde. Ved at fastholde anlæggets ydre fremtræden i videst muligt omfang, søges karakteren af landbrugsejendom opretholdt.

I sagen foreligger to vinduesprojekter, som begge er udformet under hensyntagen til gårdens kulturhistoriske værdier. I det første projekt har arkitekten arbejdet videre ud fra bygningernes gamle lugemotiv: en skodde foran et ét-rudet smalt vindue, der, når skodden lukkes for vinduet, illuderer luge. Det bemærkes, at lugerne yderligere er hvidmalede, hvorved de synsmæssigt vil lægge sig tæt op ad de hvidkalkede tavl.

I det projekt, som realiseres, opereres med et traditionelt to-rammet vindue med sprosser. Dette er både i overensstemmelse med den ny funktion og med den ældre byggeskik. Denne på én gang "funktionelle" og "historiske" tilpasning medfører imidlertid en usikkerhed i aflæsningen af gården. Usikkerheden fremkommer ved, at gården først aflæses som gammel bondegård og derefter som noget andet. For kreaturerne har vel næppe været på stald i bygninger med torammede opsprodsede vinduer.

Hverken det første projekts forsøg på tilpasning eller det realiserede projekts klare nyorientering vurderes som tilfredsstillende. Det rejser spørgsmålet, om der kunne være opnået et bedre resultat ved en moderne udformning af vinduer og døre. En tydelig kontrast mellem de tilførte nye elementer og de gamle bindingsværksbygninger ville muligvis have gjort aflæsningen af gården mere præcis: en tidligere landbrugsejendom, der nu har fået anden anvendelse. Men med denne aflæsning af gården vil der ikke længere være tale om "et eksempel på, hvordan en landbrugsejendom har fremtrådt igennem de sidste 100-150 år".Fig 21: Længe 4, facaden mod landskabet med åbne luger (EEH)Fig 22: Længe 3, facaden mod landskabet med lukkede, hvidmalede luger (EEH)Fig 23: Længe 3, facaden mod landskabet med traditionelle vinduer (EEH)