Til forside
 

Betragtning over "hensyntagen til bygningens særlige karakter"

Når bygningens funktion ændres, skal det ske "under hensyntagen" til bygningens særlige karakter. Det vil sige, at funktionen først og fremmest skal kunne indpasses i den bygningsmæssige ramme. Herefter er det fredningsmyndighedens opgave at vurdere, om de afledte bygningsmæssige ændringer også respekterer bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Med prioriteringen af brugen som grundlæggende for bygningens opretholdelse, bringes de fredningsmæssige værdier under pres. Sammenholdes dette med fredningens formål burde værdiernes opretholdelse være det centrale. En funktionsændring burde således ske "med udgangspunkt" i fredningsværdierne og ikke blot "under hensyntagen" til dem.