Til forside
 

Konemadevej, Askø - et eksempel

Gården, Konemadevej 38, ligger i udkanten af Askø by, på Askø i Smålandsfarvandet en halv times sejlads fra Bandholm. Gården, der er firelænget, består af et stuehus, en stald og en lade, som er sammenbyggede, samt et fritliggende svinehus. Bygningerne ligger samlet omkring gårdspladsen. Stuehuset, laden og svinehuset er opført i bindingsværk, medens den nyere stald er grundmuret.

Frem til omkring 1980 blev ejendommen drevet landbrugsmæssigt dog uden besætning til sidst. I 1980 blev bygningerne erhvervet af en udenøs til fritidsformål. Stuehuset fik indlagt vand, toilet og bad, og omkring 1984 blev svinehuset ombygget til beboelse.Fig 1: Et ældre luftfoto viser gården med stråtækte tage og overkalkede bygningssider. Den ny staldbygning er endnu ikke opført.

Fig 2: Bygningerne set fra vejen: stuehusets gavl, svinehuset og stalden. Bindingsværket er i dag opstreget.

 

Fig 3: Stuehusets haveside. Taget afdækket med bølgeeternitplader.

 


Fig 4: Indkørslen mellem kreaturstalden og svinehuset. Den græsdækkede gårdsplads afslører, at der er tale om en fritidsejendom.

 


Fig 5: Laden med lokumsdør og stuehuset med køkkendør og dør ind til værkstedet. Taget på laden og en del af stuehuset er afdækket med pandeplader.

 

Fig 6: Stuehusets tyndslidte stråtag og pladeafdækkede rygning. Vinduerne er opsprodsede og har gamle glas. Hoveddøren er nyere. Svinehuset har åbent portfag.

 


Fig 7: Svinehuset er i dag ombygget til beboelse. Vinduerne er genbrugsvinduer fra en anden ejendom. Skorstenen ny.

 


Fig 8: Svinehusets interiør med nøgne bindingsværksvægge og gulve udført af forskallingsbrædder.

 

Fig 9: Kreaturstalden er grundmuret med enkelte døre og vinduer. Taget er afdækket med pandeplader, som med tiden er blevet rustne.

 

Fig 10: Sammenbygningen af kreaturstalden og laden.

 


Fig 11: Ladens bindingsværksfacade mod havesiden hviler på syldsten. Pandepladetaget repareres løbende. Ældre plader er tjæret.

 


Fig 12: Ved reparation af ladens gavl er den blevet understøbt og opmuret med cementblokke.

 

Fig 13: Ved ladens ydre hjørne ses det, at bygningen har været kalket over stok og sten.

 


Fig 14: Stuehuset mistede den sidste rest af stråtaget i 2001.