Til forside
 

Traditionel byggeskik

gårdniveau refererer traditionel byggeskik primært til gårdanlæggets struktur. Her ses egnsspecifikke forskelle fra opretholdelsen af den regelrette firelængede gård på Fyn til de uregelmæssige gårdtyper i Midt- og Nordjylland, der i højere grad er kendetegnet ved en dynamisk foranderlighed. Byggeskikken kommer til udtryk i måden, hvorpå gårdenes udbygning finder sted. Gården kan strukturelt have fastholdt traditionen, medens de enkelte bygningers formgivning er "fulgt med tiden".

Traditionel byggeskik viser sig også i differentieringen af gårdens bygninger - stuehus, stald og lade og andre driftsbygninger - i bygningernes indbyrdes placering og i deres beliggenhed i forhold til vej. Bygningerne vægtes indbyrdes efter deres betydning i den måde, de behandles på. Er tagmaterialerne forskellige, vil der ved stuehuset som regel være anvendt et mere kostbart materiale end ved driftsbygningerne.

bygningsniveau har længen med højt, rejst tag været grundtypen i det lange tidsperspektiv. Bredere bygninger med lavere tagrejsning - der først vandt indpas med brug af trempelkonstruktionen - har gennem de seneste årtier været foretrukket ved nye driftsbygninger. Disse har til gengæld både i bredde og længde antaget helt nye dimensioner i forhold til tidligere ved brug af nye konstruktioner og materialer.

bygningselementniveau er det kendetegnende for både ældre og yngre driftsbygninger, at der inden for den givne ramme opereres med ganske få elementer: vinduet, døre og porten, hvor det samme element gentages i større eller mindre antal. Jo yngre bygningerne er, desto mere regelmæssigt optræder elementerne i facaden. Ofte betragtes brugen af byggematerialer og materialernes overfladebehandling som bærere af traditionel byggeskik.

Levende traditionel byggeskik må i denne sammenhæng defineres som en måde at bygge på, der har været almindelig og som stadig praktiseres. Det sidste forudsætter en prioritering af den traditionelle måde at gøre tingene på, og at den nødvendige håndværksmæssige kunnen er til stede.