Til forside
 

Byggeskik

Begrebet byggeskik er centralt i arbejdet med landbrugets bygninger. Begrebet bruges både, når bygningerne værdisættes - som et bevaringskriterium - og senere, når der skal tages stilling til, hvordan bygningerne skal opretholdes.

I "Den Store Danske Encyklopædi" leder man forgæves efter begrebet byggeskik. Men under rubrikken "skik og brug" findes følgende beskrivelse:

"En skik kan defineres som en fælles handleform for alle eller for større eller mindre grupper i samfundet. Den er en aktivitet, der bliver udført efter vedtagne forskrifter og med en sådan regelmæssighed, at den bliver en del af den sociale protokol. Når en skik bliver til en tradition, antyder det som regel en opvurdering, da ordet tradition har en mere positiv klang end skik. Traditioner leder tankerne hen på en fælles fortid og dermed på oprindelighed, ægthed, stabilitet og kvalitet, noget man passer på og bevarer."