Til forside
 

Tålegrænsen - et eksempel

Ejendommen Thorupsgård er valgt som eksempel til at illustrere brugen af tålegrænsen som administrativt begreb.

På Thorupsgård har der været tale om tre principielle byggesager på driftsbygningerne. De tre byggesager gennemgås enkeltvis og uafhængigt af hinanden:

Situation 1:   ombygning af den nyere staldbygning til boligformål
Situation 2: nedtagning af staldbygningen og erstatning af denne med en forlængelse af sydlængen
Situation3: indretning af lejligheder i syd- og vestlængen

Den sidste byggesag er gennemført og resultatet fremgår af en billedserie, der viser ejendommen før og nu.

Udgangssituationen:

Samtidig med, at Thorupsgård ophører som en landbrugsejendom i drift og skifter ejer, bliver gården fredet. I fredningsbegrundelsen anføres både kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. Gården er således et eksempel på, hvordan en landbrugsejendom har fremtrådt igennem de sidste 100-150 år, og gården er tillige et eksempel på et smukt og harmonisk bygningsanlæg.

Efter fredningen sættes den nedslidte ejendom i stand efter et koncept, hvor der i driftsbygninger indrettes lejligheder.

(Se den samlede fremstilling af byggesagerne på Thorupsgård, som er gengivet i Byggesager: Eksempler på ændret anvendelse).