Til forside
 

Tiden

At en nyopført bygning er autentisk, siger sig selv, men det har ingen mening at bruge begrebet i denne sammenhæng. I begrebet er indeholdt en vis, ikke nærmere bestemt, afstand i tid. Et pragmatisk bud herpå kunne være 25 år. Ved de fleste bygninger kan fejl og mangler, uholdbare konstruktioner og materialer registreres efter en levetid på 25 år. Bygningen vil da ofte kræve en større istandsættelse, hvorved det oprindelige i større eller mindre omfang bliver forstyrret.

Ved afdækningen af en bygnings autenticitet er det nødvendigt at se bygningens hele liv under ét - fra opførelsestidspunktet og frem til i dag. Senere ændringer kan være så omfattende, at den oprindelige bygning nærmest er forsvundet. Ændringerne, som kan være gennemført på forskellige tidspunkter, kan stadig stå i deres oprindelige skikkelse. De vil derfor enkeltvis være autentiske. Det autentiske ved en bygning eller bygningsdel er således det urørt overleverede materiale.