Til forside
 

Materiale og form

Når gammelt materiale tages bort fra en bygning, er det uigenkaldeligt tabt. Derimod vil materialets form kunne genskabes enten i "gammel form" eller i "ny form". En restaurering indeholder således både et bevaringsaspekt - at værne om det bestående formgivne materiale - og et formgivningsaspekt - at formgive det ny materiale. (Bygningsrestaurering, helhed, hensyn og samarbejde, s. 23)

Arkitekten Inge-Mette Kirkeby opstiller en skematisk model for måder, nyt materiale kan formgives på - her i redigeret gengivelse:

A. Genskabelse af emnet i den form, det registreres ved restaureringens begyndelse. Formen er for så vidt en rekonstruktion, og emnet en kopi.

B. Genskabelse af emnet i en form, som ikke kunne registreres, men hvor formen fremkommer på grundlag af tilsvarende emners form eller anden dokumentation.

C. "Gendigtning" af emnet som en fri fortolkning af emnets dokumenterede form eller med nær forbindelse til det historiske forbillede

D. Nutidig formgivning af emnet som en moderne erstatning eller som en moderne tilføjelse til den bestående helhed.

Den "ny form" vil være en nutidsmarkør. Det springende punkt er, om arkitekten formår at give den "ny form" en arkitektonisk kvalitet.