Til forside
 

Eksempler på handlingsplaner

De tre handlingsplaner er: Snedinge avlsgård under Holsteinborg Gods, Villumgård i landsbyen Voldtofte og herregården Bidstrup's avlsgård.

Snedinge avlsgård består af tre avlslænger omkring en gårdsplads. Bygningerne er opført i midten af 1600-årene i grundmur og fremtræder med uensartede funktionsbestemte bygningsvolumener.

Handlingsplanen for Snedinge avlsgård er udarbejdet af arkitekt m.a.a., ph.d Bente Lange i samarbejde med arkitekterne m.a.a. Jacob Johan Würtzen og Sünje Rüter.

Villumgård er et firelænget gårdanlæg. Bygningerne er opført i midten af 1800-årene i bindingsværk og har stråtækte tage. Bygningerne fremtræder med ensartede bygningsvolumener.

Handlingsplanen for Villumgård er udarbejdet af Tegnestuen Mejeriet a/s med arkitekt m.a.a. Clara Rigenstrup som ansvarlig.

Bidstrup avlsgård er et stort sluttet gårdanlæg opført overvejende i 1700-årene suppleret med bygninger fra midten af 1800-årene. Bygningerne er opført i grundmur med ensartede funktionsbestemte bygningsvolumener.

Handlingsplanen for Bidstrup avlsgård er udarbejdet af arkitekt m.a.a. Lars Nicolai Bock.

 

Snedinge avlsgård
Hent PDF-filen her, 2MB

Villumgård
Hent PDF-filen her, 2MB