Til forside
 

Bygningsfredningsloven

Den første bygningsfredningslov er fra 1918. Siden er loven blevet justeret flere gange, men i sit sigte og i sin funktionsmåde har den stort set været uændret gennem mere end en menneskealder.

To ændringer har betydning i denne undersøgelse. Oprindelig opererede man med to fredningsklasser, hvor de bedste bygninger var fredet i klasse A, medens de øvrige fredede bygninger var fredet i klasse B. I 1979 blev de to fredningsklasser slået sammen til én. Og i 1997 blev alderskriteriet for fredning ændret fra 100 til 50 år.