Til forside
 

Kilder


Ahnfeldt-Mollerup, Merete: Restaureringsprincipper. Arkitektur DK, 2000, nr. 7, s.357-361

Bevaringsplanlægning, Kommuneplanorientering nr.1, Planstyrelsen 1979

Birkkjær, Kræn Ole: Fremtidens landbrugsbyggeri. By og Land 2000, nr.46, s.4-8.

Bock, Lars Nicolai: Revitalisering af historiske bygninger. i: Handlingsplan for Bidstrup avlsgård 2000.

Brorsen, Lisbeth: Fredning af landbrugsbygninger på Fyn fra perioden 1850-1940. By og Land 2002, nr.57,s.16-18.

Bull, Lisen: Kulturminner fra nyere tid: Verneverdi og utvelgelseskriterier. Riksantikvaren 1987.

Betænkning om bevaringen af den danske herregård. Herregårdsudvalget, Miljøministeriet 1987

Bygningsbevaring, Betænkning fra Bygningskulturudvalget. Betænkning nr. 1198, Miljøministeriet, Planstyrelsen 1990.

Bygningsfredning, Bygningsfredningsloven og dens revision - status og perspektiver. Miljøministeriets 4. kontor, juli 1975

Bygningsrestaurering: helhed, hensyn og samarbejde. Raadvad, Nordisk center til bevarelse af håndværk 1992.

Carlberg, Nicolai og Christensen, Søren Møller (red): Kulturmiljø - mellem forskning og politisk praksis. Etnologi, Københavns Universitet 2002

Christiansen, Ole: Beskyttelse af kulturmiljøet. i: Miljøretten, bind 2, Jurist- og Økonomforbundet 2001, s.299- 357.

Dragsbo, Peter: Den danske bondegård - fra 1500-tallet til i dag. Fredning & Bevaring 2002, nr.3, s.12- 17.

Dragsbo, Peter: Gården i landsbyen - en truet art. By og Land, 2002, nr.57, s.10-13.

Dragsbo, Peter: Arkitektur og byggeskik. By og Land, 2002, nr. 54, s.20-22.

Dragsbo, Peter og Ravn, Helle: Jeg en gård mig bygge vil - der skal være have til. Landbohistorisk Selskab 2001.

Dragsbo, Peter og Fabricius, Nina (red.): Kulturbevaring og dagligt liv. Statens Museumsnævn 1987.

Exner, Johannes: Banaliseret udødelighed eller festlig dødelighed, Arkitekten 1991, nr. 4, s.122-128.

Fredede bygninger 1999. Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 1999.

Fortidens landbrugsbyggeri, eksempler fra Sydvestjylland og fremtidens landbrugsbyggeri. Kulturmiljørådet i Ribe amt, 2000.

Hedegard, Esben og Myrtue, Anders, Landbrugets bygninger 1850-1940. Miljøministeriet , Skov- og Naturstyrelsen 1996

Hidemark, Ove: Autenticitet - vad är det? Kulturmiljövård 1996 nr.1-2, s.113-119.

Holberg, Britta Schall: En boligressource på landet. By og Land, 2002, nr.57, s.7-9.

Jessen, Curt von, m.fl. (red): Landhuset, Byggeskik og egnspræg - Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse. Gyldendal 1975.

Jørgensen, Caspar: Bevaring, genanvendelse og fredning. Fortid og Nutid, 1992, hefte 4, s.273-289.

Kirkeby, Inge Mette: Mødet mellem nyt og gammelt - Bygningsbevaring i vor tid, Christian Ejlers Forlag, København 1998

Konsulentseminar om landbrugets driftsbygninger - Hvordan kan de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter opretholdes? Skov- og Naturstyrelsen, Bygningsfredningskontoret 1997.

Kulturarv Etik Demokrati, Dokumentation fra en konferens. Länsstyrelsen Västra Götaland, Kulturmiljöenheten, Göteborg 2001.

Landbrugets Bygninger 1850-1940, Introduktion, Temagennemgang. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet 2002.

Landbrugets Bygninger 1850-1940, Fyn, Temagennemgang. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet 2002.

Larsen, Niels-Holger: Bornholmsk byggeskik på landet. Bornholms Museum, Rønne 1983.

Når bygningen er fredet. Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 2000.

Pedersen, Ebbe Keld: Oprindelighed er en dyd. By og Land, 1997 nr.34, s.26-27.

Pedersen, Ebbe Keld Pedersen: Om genanvendelse af landbrugets bygninger. Fredning & Bevaring, 2002, nr.3, s.18-19.

Ravn, Helle og Dragsbo, Peter: Taks og trempel - havekultur og byggeskik på Als gennem 200 år. Historisk Samfund for Als & Sundeved og Museet på Sønderborg Slot 2002.

Robertsson, Stig: Fem pelare - en vägledning för god byggnadsvård. Riksantikvarieämbetet 2002.

Stoklund, Bjarne: Bondegård og byggeskik. Dansk Historisk Fællesforening 1972.

Sørensen, Jens Riis: Genanvendelse af overflødige landbrugsbygninger. Bornholms Amt 1992,

Unnerbäck, Axel: Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Riksantikvarieämbetet 2002.

Viollet-le-Duc, Eugène: Restaurering. Arkitekturskrifter nr. 1, Red. Vagn Lyhne og Kristian Berg Nielsen, Arkitektskolens Forlag, 2000).

Welling, Helen: Modernismens bygninger, Idégrundlag og bevaringssynspunkter, Miljø-og energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1999.

Wohlert, Vilhelm: Restaurering - genbrug. Arkitekten 1976, nr.13, s.274-277.

Aas, Erik m.fl.: Arkitekturvern på bygdene. Landbruksforlaget , Oslo 1975

 

Udskriv hele afsnittet om kilder, links og kolofon i en printervenlig udgave.