Til forside
 

Bygningsfredningsarbejdet

Generelt har der været udvist tilbageholdenhed med fredning af landbrugets bygninger, idet det har været en udbredt opfattelse, at fredning af en landbrugsejendoms bygninger vil være et betænkeligt indgreb i et produktionsapparat. Fra ejerside har interessen for fredning været beskeden, dels på grund af de begrænsninger i råderetten over bygningerne, en fredning måtte afføde, dels på grund af en frednings pålæg om at opretholde bygninger, som på et tidspunkt kunne være udtjente både brugs- og bygningsmæssigt.

De tidligste fredninger er overvejende kommet i stand på baggrund af Nationalmuseets bondegårdsundersøgelser og i samspil med forstående ejere. Senere fredninger skyldes initiativ fra lokalmuseer, bevaringsforeninger - men også ejere, som har fremsendt forslag til fredningsmyndigheden. Selv foretog fredningsmyndigheden i 1980-90'erne en række gennemgange af ældre gårde på Fyn og i nærmere udvalgte geografiske områder langs den jyske vestkyst i Sønderjylland, Ribe og Ringkøbing amter.

Ved udgangen af 1996 var der i alt fredet ca. 175 bondegårde og ganske få husmandssteder. Yderligere var 348 herregårde og 104 præstegåde fredet. Af de fredede bondegårde havde nær ved ¾ stuehuse, der var opført før 1850.