Til forside
 

Situation 1: Ombygning af den nyere staldbygning til bolig

Ved ombygningen vil staldindretningen fra omkring 1950 gå tabt.

Staldvinduerne bibeholdes i begge langfacader. Vestfacadens lille port erstattes dog af en halvdør i fagtakten, medens et vinduesfag i østfacaden viger for en bræddeklædt heldør. Sydgavlen får et dobbelt vinduesparti med porte og rundt vindue, medens nordgavlen får to glasdøre og to vinduer. Eternittaget bevares med tilføjelse af en ny fabriksskorsten.

Man kan sige, at de bygningsmæssige ændringer holder sig indenfor staldbygningens arkitektoniske koncept. Den ændrede brug kan kun registreres ved gavlene. Det vil sige, når gården ses under en bestemt vinkel ude fra landskabet, eller når bygningen ses inde fra gårdspladsen.

Den ny brug af staldbygningen vil forringe ejendommens kulturhistoriske værdi. Men gården bevarer sin helhedskarakter af landbrugsejendom, da de øvrige længer står uforstyrrede.Fig 1: Oversigtstegning af gårdanlæggetFig 2: Staldbygningen, forslag til nyindretning og ændret facadeudformning (EEH)