Til forside
 

Betragtning over "tidssvarende og økonomisk rentabel"

Enhver aktuel brug af en bygning må i sagens natur være tidssvarende. Bygningen er fortsat en aktiv del af et produktionsapparat, hvor den rummer et korntørringsanlæg eller bruges til opbevaring af maskiner. Undertiden er der tale om en passiv udnyttelse, når bygningen står fyldt op med alskens effekter eller tom, "fejet og pyntet".

Udsagnet om en tidssvarende og økonomisk rentabel funktion må forstås på den måde, at en funktionsændring ikke kan afvises. Det forekommer rimeligt, da det er vanskeligt at forestille sig, at en bygning, der er opført til en bestemt funktion for eksempel for halvtreds år siden, fortsat vil være tidssvarende og rentabel. Ofte har funktionen ændret karakter eller er ophørt, hvilket gør sig gældende ved mange funktionsspecifikke bygninger. På den anden side vil en ombygget ældre driftsbygning både i funktionsduelighed og prisbillighed komme til kort overfor en nybygning til samme formål.

Den økonomisk rentable funktion vil være den, hvor indtægten ved bygningens brug som mindstemål modsvarer omkostningen ved dens opretholdelse, hvilket dog ikke set ud fra et virksomhedssynspunkt er tilfredsstillende. Det er derfor som regel rentabilitetsbetragtninger, der ligger til grund for et ønske om ændring af en bygnings brug. Når bygningen overgår til et andet formål, er der tale om genbrug. Eksempler herpå er indretning af kursusvirksomhed eller ferielejligheder i tidligere driftsbygninger. Lovgiver har næppe forestillet sig noget så radikalt.