Til forside
 

Moderne byggeskik

Byggeskikken er underlagt den teknologiske udvikling. Det gælder byggeteknikken generelt og herunder brugen af nye materialer og konstruktioner.

Eksempel: Brugen af tagmaterialer ved driftsbygninger

 
1800
1900
2000
Strå
Cementtegl
Pandeplade
Eternit
Stålplade

Brugen af strå som tagmateriale på alle gårdens bygninger ophørte i slutningen af 1800-årene. I en periode anvendtes cementtegl ved nyopførte gårde. I begyndelsen af 1900-årene vandt pandepladen frem som tagdækningsmateriale på driftsbygningerne. I sidste halvdel af århundredet blev eternitpladerne udbredt, hvor de erstattede stråtaget på de ældre bygninger. Gennem det seneste årti er bølgede stålplader blevet dominerende ved nyopførte driftsbygninger, men er sjældent blevet anvendt som erstatning for andre tagmaterialer ved ældre bygninger.

Med hensyn til driftsbygningernes bygningskonstruktioner kan der trækkes en parallel til andre bygningskategorier. Sportshallernes sammenstillede buer af lamineret træ viste, at det var muligt at opnå store sammenhængende gulvflader og uopdelte rum. Inden for det seneste tiår er trækonstruktionerne blevet fortrængt af stålkonstruktioner i nybyggeriet.

Med de nye stålkonstruktioner er der opstået et nyt begreb "indbygningsspær". Det er muligt at tilpasse de trapez-formede stålspær individuelt til den enkelte bygning. Ved indbygningsspær kan en ældre bærende konstruktion udskiftes, uden at bygningen ændres i det ydre.


Fig 1. Brochure fra Hygind Smedie:

Udsagnet: "Nybygning - hvorfor? Når din går kan bevare sit pæne ydre og samtidig svare til nutidens krav" kommer fra lægmand og er således udtryk for det "folkeligt accepterede" og for det, der opfattes som byggeskik i dag. Det kan derfor være relevant at tale om moderne byggeskik, som - i modsætning til traditionel byggeskik - har været "normativ praksis" i en kortere periode.