Til forside
 

Fortsat brug

Når en bygning bliver tilpasset nye driftsformer, er der tale om fortsat brug. Det er tankevækkende, at en række ældre fredede driftsbygninger i dag er en del af ejendommenes moderne produktionsapparat.

Et eksempel er den store agerumslade på Gammel Ryomgård med sin karakteristiske plan og kraftige tømmerkonstruktion. Her har det været muligt at indpasse et moderne korntørringsanlæg uden at gribe ind i bygningens konstruktioner. Dog måtte man forsænke indkørslerne i bygningens gavle, for at de store traktorer kunne komme ind.

Et andet eksempel er den gamle kostald på Østergård, som er blevet omdannet til en moderne løsdriftsstald. Og på Kærbygård har det været muligt at indpasse en moderne svineproduktion i en ældre staldbygning med skyldig hensyntagen til de krav, en sådan produktion stiller. I de to sidste eksempler er nogle almindelige bygningskonstruktioner blevet erstattet med indbygningsspær af stål for at opnå en stor sammenhængende gulvflade.

(Se i Byggesager, Eksempler på fortsat jordbrugsmæssig drift)