Til forside
 

Genbrug

Det er først i de tilfælde, hvor en bygning ikke længere opfylder sit formål - er gået ud af brug - og derfor tages i anvendelse til et nyt formål, at man kan tale om genbrug. De almindeligt kendte eksempler på genanvendelse af driftsbygninger er værkstedet, udstillingsstedet og antikvitetshandelen, som i alt væsentligt lader sig realisere indenfor bygningernes bestående ydre rammer. Særlige indretninger til for eksempel staldformål eller lignende må dog som regel sløjfes.

Genbrug lader sig vanskeligere praktisere, når bygningerne ønskes indrettet til formål, der indebærer, at mennesker skal opholde sig i dem i længere tid. Det kan være kontorvirksomheden, kursuscentret eller fysioterapeutens klinik. Kravene til dagslys, opvarmning, isolering og alle slags tekniske installationer er så afvigende fra bygningernes oprindelige indretning, at det ikke kan undgå at ændre bygningernes hele karakter - både i det indre og i det ydre.