Til forside
 

Bevaringsværdier

Det er forandringen - opfattet som ophør af noget velkendt og tab af etablerede holdepunkter - der inspirerer til omsorg for det historiske i vores omgivelser.

De historiske bygningers fortælling rækker længere bagud end "mands minde", og når vi freder dem, er det for "evigheden". Men hvilke bygninger skal bevares? - Det er de bygninger, som vi kan blive enige om, er væsentlige eller betydningsfulde for os - det vil sige dem, vi tillægger værdi.

Den følgende arbejdsmodel giver en forenklet fremstilling af de værdier som forskellige aktører anvender. Blandt aktørerne skelnes mellem lægmand og fagmand, arkitekt og historiker som de overordnede grupper.