Til forside
 

Copyright

Følgende betingelser, ud over gældende dansk ret, gælder for brug af www.gaardensbygninger.dk

www.gaardensbygninger.dk eller dele heraf må ikke ændres, slettes, redigeres, kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden Ebbe Keld Pedersens skriftlige samtykke. Brugeren kan dog frit printe materialet til eget privat ikke-kommercielt brug.

Det er endvidere tilladt at bringe uddrag af www.gaardensbygninger.dk med udførlig angivelse af forfatter og kilde. Det er ikke tilladt at gengive eller på anden måde udnytte billeder og illustrationer uden rettighedsindehaverens samtykke.

Ebbe Keld Pedersen har ret til at anmode om, at links til www.gaardensbygninger.dk for hvilke der ikke er indgået aftale med Ebbe Keld Pedersen herom, øjeblikkeligt fjernes.

Brugen af www.gaardensbygninger.dk sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar.

ISBN 87-990140-0-9