Til forside
 

Jeg en gård mig bygge vil -

I bogen "Jeg en gård mig bygge vil - der skal være have til" peger etnologen Peter Dragsbo på, at begrebet byggeskik "både bruges rent deskriptivt: det, der bygges til alle tider - og normativt, som et værdiladet ord, der kan associeres med god byggeskik, sådan som Landsforeningen for Bedre Byggeskik brugte det. Ikke sjældent forbindes det endda med gammel byggeskik…"

Peter Dragsbo vælger at bruge byggeskik om "den folkeligt accepterede, normative praksis i byggeriet - i modsætning til arkitekturen, som primært er resultat af kunstnerisk idé og skaben." At der er elementer af byggeskik i al arkitektur er givet, ligesom der kan være elementer af arkitektur i byggeskik. (Dragsbo s.389)

Men for at noget kan betragtes for "folkeligt accepteret" eller "normativ praksis" må to betingelser være opfyldt: fænomenet må have haft en vis udbredelse og en vis varighed. Med hvilken hyppighed optræder fænomenet regionalt eller lokalt, og hvor længe har fænomenet bestået, for at det kan karakteriseres som normativ praksis? Sammenkædes normativ praksis med folkelig accept, nærmer vi os begreberne: "tradition" og "traditionel byggeskik".