Til forside
 

Undersøgelsens baggrund

Betragtes fredningsværdierne som bindende forudsætninger ved en ændret anvendelse af fredede driftsbygninger vil det sige, at den ny brug skal respektere værdierne og bidrage til deres opretholdelse. Spørgsmålet er da, hvilke anvendelsesmuligheder, der kan komme på tale ved det enkelte bygningsanlæg. En metodisk afsøgning af driftsbygningernes anvendelsesmuligheder kan, i det omfang den fører til realiserbare forslag, give et billede af bygningernes brugsmæssige potentiale.